DAGKURS 2020

13 juni

På fm rider ni privatlektioner
ca 30 min/ekipage.
Gemensam lunch innan ni rider ytterligare varsitt pass enskilt eller i mindre grupper under em. 
Alla kan vara med oavsett utbildningsståndpunkt, kondition, inriktning, hästras, storlek eller ålder.
Fika finns under dagen.
Dagbox ingår.
1200 kr/elev med egen häst
1500 kr/elev med hyrhäst
950 kr Fingerkullian
Ca 6 elever.
Bindande anmälan senast 3 veckor innan resp. kurs.
Du får skicka en ersättare om du får förhinder.