LEKTIONER HT 2020

 Måndagar - privatlektioner 45 min
Omg 1 v. 34 - 40

7 ggr 
 Pris: 2275 kr/omg. med egen häst och ridhuskort.

Möjlighet att hyra häst finns.

Onsdagar - grupplektioner 
kvällstid 60 min

Hoppning  v.
Working Equitation  v.

Pris: 1000 kr (4 ggr) med egen häst och ridhuskort.
Möjlighet att hyra häst finns.


Ridhuskort
Ridhuskort löser du årsvis till en kostnad av 2000 kr alternativt betalar du 60kr/gång.
Anmälan
Kontakta mig för tider och anmälan.
070 5152058 eller lotta@fingerkulla.se

Förhinder
Får du förhinder vid något tillfälle får du skicka en ersättare.

Utöver dessa fasta lektionstillfällen går det förstås att boka lektioner andra tider.
Hör av dig så hittar vi en lämplig tid.