FASTA LEKTIONER VT 2022

Vecka 3 - 10
Måndagar - privatlektioner 45 min

 Pris: 3080 kr / 8 ggr med egen häst + ridhuskort
Hyrhäst 5200 kr
30 min: 2400 kr / 8 ggr + ridhuskortTisdagar och onsdagar - grupplektioner 
Tisdagkvällar juniorlektion 60 min
Grupp om max 5 elever
Onsdagar, dagtid och kväll 50 min 
Grupp om max 4 elever
Rullande schema, dressyr, we, dressyr, markarbete osv. 
Pris 2400 kr / 8 ggr egen häst + ridhuskort
Hyrhäst 4400 kr Ridhuskort
Ridhuskort löser du årsvis till en kostnad av 2000 kr alternativt betalar du 100 kr/gång.

Anmälan
Kontakta mig för tider och anmälan.
070 5152058 eller lotta@fingerkulla.se


Förhinder
Får du förhinder vid något tillfälle får du skicka en ersättare.
Pengarna betalas ej tillbaka om inte jag tvingas avboka.